top of page
Newborn Baby Foot

Gravid/Svangerskapskontroller

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg og tjenesten er gratis (foruten takst til materiell-kostnader ved eventuell sukkerbelastningstest). For friske gravide tilbys et basisprogram med åtte konsultasjoner, inkludert ultralyd i uke 18. Ved behov tilbys ekstra oppfølging/konsultasjon - les mer her.

Du velger selv om du vil foreta kontrollene hos lege eller jordmor. Ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for en oversikt over jordmødre. 

Når du kommer på svangerskapskontroll bør du ha med deg en morgenurin, helst en midtstråle-urin (husk god vask før prøven). 

Det anbefales også en kontroll 6 uker etter fødsel. 

Sunrise over the Wheat Field

PSYKISKE PROBLEMER

Dersom du eller noen rundt deg sliter med psykiske helseplager er det mulig å kontakte forebyggende psykisk helsetjeneste direkte.

 

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) bistår hele befolkningen i Lørenskog kommune med forebyggende psykisk helsearbeid, samt klinisk oppfølging av personer med lettere til moderate psykiske helsevansker. Det kliniske arbeidet består bl.a. av samtaler med barn og deres foreldre, individuelle samtaler med den voksne befolkningen, samt telefonrådgivning. FPH driver videre utstrakt veiledning og undervisning av kommunenes ansatte, samt div. kurs og helseopplysning for befolkningen.

bottom of page