67 90 47 30

©2018 by dovrelegesenter.no. Proudly created with Wix.com

DIGITALE TJENESTER

Vi ved Dovre Legesenter ønsker å være så tilgjengelig som mulig for våre pasienter. Derfor tilbyr vi Digital Dialog som omfatter E-konsultasjoner, bestilling av resept, bestilling av timer og E-kontakt. Disse tjenestene vil foregå på «sikker sone» som tilfredsstiller Datatilsynets lover og regler.

Nurse Talking to Patient

TIMEBESTILLING

Du kan bestille time via vår nettside på Helsenorge.no.

Både vanlige konsultasjoner og ø-hjelp timer er tilgjengelige. 

Du kan også bestille time via telefon 67 90 47 30.

Vanlig konsultasjon:

En konsultasjon er begrenset til 15 minutter, du bør derfor ha en klar bestilling og et avgrenset problem. Det er fint om du forbereder deg godt til timen. 

Ø-hjelp time - øyeblikkelig hjelp:

En time mindre enn 1 dag før regnes som en ø-hjelp time, denne timen skal KUN benyttes til akutt sykdom. Dette er en kort konsultasjon (5-10 minutter) og omfatter normalt kun èn problemstilling. Ved feil bruk av slik time vil pasienten bli fakturert og det vil bli tildelt en ny time.

Medisinsk skjema med stetoskop

FORNYE RESEPTER

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Resepttjenesten på Helsenorge gir god oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.

petriskål

KONTAKT LEGEKONTORET

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Skrivebord med stetoskop

E-KONSULTASJON

 

En enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke e-konsultasjon for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Betaling som for vanlig legetime (kr. 159 / 204)