top of page

BETALING

Betaling på Dovre Legesenter er kontantfritt, betaling skjer på betalingsterminal.
Det er mulig å få faktura fra betalingsterminalen mot et
fakturagebyr på 59 kr. Vi tar dessverre ikke kredittkort.

 

Husk ALLTID å sjekke betalingsterminalen før du forlater kontoret (selv om du har frikort, er gravid eller barn under 16 år) for det kan tilkomme betaling for materiell, medisiner, attester og annet. 

Etter 24 timer blir utestående fordringer innkrevd av MICROLOG og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem.
De kan treffes på telefon 47800200. MICROLOG  krever et girogebyr.

Dine regninger og betalinger er tilgjengelig på www.pasientsky.no

Antall egenandeler som er betalt og frikortgrunnlag kan sjekkes på www.helfo.no

Avbestilling må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. Ubenyttede timer (ikke møtt) blir også belastet.

Doctor taking blood pressure of older patient

OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.


Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.


Ved oversendelse av journal til ny fastlege tilkommer følgende kostnad:
- Utskrift/kopiering av journal: kr 100

- Evt. fakturagebyr: kr 59
 

Misty Woodland

EKSPEDISJONSGEBYR

Fra 01.01.2019 må det betales kr. 59 (+ evt. fakturagebyr) 
for utskrift av prøvesvar, henvisninger, rekvisisjoner etc.
Dette gjelder uansett om det er papirutskrift eller elektronisk.
Taksten dekkes ikke av frikort. 


Ref. Den Norske legeforening: 
Ekspedisjonsgebyr.
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. 
Taksten dekkes ikke av folketrygden.

kalkulator
Chart & Stethoscope

 

PRISER HOS FASTLEGEN

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen følger Normaltariffen. Legeforeningen forhandler årlig med Staten om takster for fastlegene. Stortinget avgjør satser for egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene. Honorar/pris for helseattester o.l. er ikke lenger del av Normaltariffen. Hvert enkelt legekontor må dermed selv avgjøre satser for disse legeattestene.

Gjeldende fra 01.juli 2018 - 30.juni 2019


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget :

Konsultasjoner hos allmennpraktiserende lege på dagtid: kr 155

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon: kr 49

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved fremmøte/bud: kr 56

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett: kr 66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: kr 55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment: kr 55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift av journal: kr 100

Ved utsendelse av journal pr. post tilkommer det et gebyr på kr 59

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: kr 114

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer*:
-Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m: kr 62
-Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m: kr 93
-Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.fra: kr 131 (eller etter legens utgifter)
-Større kirurgiske inngrep, større sårskift fra: kr 177 (eller etter legens utgifter)


Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, osv** 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: kr 59

Når legen må kreve inn honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedr dette: Etter kostnad

Avbestilling

Legetime må avbestilles per internett/telefon senest 24 timer før legetime. Avbestilling mandag må derfor skje i kontortiden på fredag.

Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura: 60/180/257 (spesialist) + girogebyr 59 kr

Ved avtalt dobbelttime vil fakturaen være på: kr 350/500 (Spesialist)+ girogebyr 59 kr

Legen skal gi deg kvittering for beløpet du har betalt. 

Merknader:

* Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorarer, som for eksempel legemidler, spiral, kateter,  vaksiner, spesielt dyrt materiell til sårbehandling etc., etter de kostnader dette har for fastlegekontoret.

*** Når legen må kreve inn ubetalt honorar, kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for kontoret sine kostnader rundt dette etter kostnad.

bottom of page