VIKTIG INFORMASJON:

 

HAR DU LUFTVEISSYMPTOMER?

VENNLIGST IKKE KOM TIL LEGEKONTORET!

Dette er viktig for å begrense smitte til personalet

og andre pasienter pga det pågående koronautbruddet.

Vennligst ta kontakt med oss på tlf 6790470 eller start en e-konsultasjon på www.helsenorge.no.

Utenom våre åpningstider kontakt legevakten  på tlf 116117.

For informasjon om Koronaviruset se:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/Corona/

eller ring informasjonstelefon for Koronavirus 815 55 015

VIDEOKONSULTASJON

På grunn av den pågående koronapandemien ønsker vi at minst mulig pasienter møter på legekontoret, dette gjør vi for å redusere smitterisiko. I den grad det er mulig vil vi forsøke å gjennomføre din konsultasjon via video.

Bestilling gjøres via e-kontakt på helsenorge.no.

NYE FASTLEGER 

01.06.20: Roida Ehsan Sheikh har tatt over for Anne Marthe Boldingh.

 

01.09.20: Aatif Shaddiq har tatt over for Reza Sohrabi. 

EKSPEDISJONSGEBYR

Fra 01.01.2019 må det betales kr. 59 (+ evt. fakturagebyr) 
for utskrift av prøvesvar, henvisninger, rekvisisjoner etc. etter pasientens eget ønske.
Dette gjelder uansett om det er papirutskrift eller elektronisk.
Taksten dekkes ikke av frikort. 


Ref. Den Norske legeforening: 
Ekspedisjonsgebyr.
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. 
Taksten dekkes ikke av folketrygden.

67 90 47 30

©2018 by dovrelegesenter.no. Proudly created with Wix.com