67 90 47 30

©2018 by dovrelegesenter.no. Proudly created with Wix.com

 

PERMISJON / VIKARLEGE

Fra 20.01.2020 til 01.08.2020 vil Reza Sohrabi ha vikar 3 dager pr uke.

 

Reza Sohrabi vil være til stede mandager og torsdager. 

Sadaf Ahmad vil være vikarlege tirsdager, onsdager og fredager. 

EKSPEDISJONSGEBYR

Fra 01.01.2019 må det betales kr. 59 (+ evt. fakturagebyr) 
for utskrift av prøvesvar, henvisninger, rekvisisjoner etc. etter pasientens eget ønske.
Dette gjelder uansett om det er papirutskrift eller elektronisk.
Taksten dekkes ikke av frikort. 


Ref. Den Norske legeforening: 
Ekspedisjonsgebyr.
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. 
Taksten dekkes ikke av folketrygden.

INFLUENSAVAKSINE

 

Årets influensavaksinering er i gang, ta kontakt med legekontoret for timeavtale.
 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.