top of page
Aktuelt: News

Åpningstider i jula 2023

  • Åpent 27.-29. desember 08.00-15.00

  • Stengt 26. desember og 01.01.2024

    • Ved behov for øyeblikkelig hjelp den 01.01.2024 ta kontakt med  legevakt 116117 .        ​      Ved livstruende sykdom, ring 113. 

 Husk å bestille resepter i god tid før disse datoene.

 Vi ønsker alle sammen riktig god jul og godt nytt år !

Dovre Legesenter er stengt torsdag 05.01 etter kl.14:00 og fredag 06.01 p.g.a. innføring av nytt datasystem.
Ved behov for ø-hjelp må legevakta kontaktes på tlf.nr. 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113. 
Husk å bestille f.eks resepter i god tid før disse datoene.
Vi håper på forståelse at behandlingstiden vil være lenger i overgangen.


Med Vennlig Hilsen 
Dovre Legesenter 

INFLUENSAVAKSINE  2020

Vi er nå dessverre fullbooket for time til influensavaksine.

Vi har bestilt flere vaksiner, men det usikkert når/om vi får disse.

Oppdatering kommer her på våre hjemmesider så fort vi vet mer.

Vi anbefaler alle i risikogruppen som ikke har fått time her hos oss til å bestille vaksinering via Lørenskog kommune, de starter vaksinering fra 19. Oktober. Time kan bestilles via https://www.lorenskog.kommune.no/ eller ved å ringe 67 20 17 02.

Vaksinering kan også gjøres via apotek eller Vaksinekontoret, men da vil prisen for vaksinen være høyere.

 

Det er i år begrenset antall influensavaksiner tilgjengelig, og vi vil derfor kun vaksinere  følgende:

VIDEOKONSULTASJON

På grunn av den pågående koronapandemien ønsker vi at minst mulig pasienter møter på legekontoret, dette gjør vi for å redusere smitterisiko. I den grad det er mulig vil vi forsøke å gjennomføre din konsultasjon via video.

Bestilling gjøres via e-kontakt på helsenorge.no.

NYE FASTLEGER 

01.06.20: Roida Ehsan Sheikh har tatt over for Anne Marthe Boldingh.

 

01.09.20: Aatif Shaddiq har tatt over for Reza Sohrabi. 

26.08.22: Madiha Farrukh har tatt over for Einar Utne

Legens Desk

EKSPEDISJONSGEBYR

Fra 01.01.2019 må det betales kr. 59 (+ evt. fakturagebyr) 
for utskrift av prøvesvar, henvisninger, rekvisisjoner etc. etter pasientens eget ønske.
Dette gjelder uansett om det er papirutskrift eller elektronisk.
Taksten dekkes ikke av frikort. 


Ref. Den Norske legeforening: 
Ekspedisjonsgebyr.
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. 
Taksten dekkes ikke av folketrygden.

kalkulator
bottom of page