top of page
Aktuelt: News

Åpningstider i jula 2023

 • Åpent 27.-29. desember 08.00-15.00

 • Stengt 26. desember og 01.01.2024

  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp den 01.01.2024 ta kontakt med  legevakt 116117 .        ​      Ved livstruende sykdom, ring 113. 

 Husk å bestille resepter i god tid før disse datoene.

 Vi ønsker alle sammen riktig god jul og godt nytt år !

Dovre Legesenter er stengt torsdag 05.01 etter kl.14:00 og fredag 06.01 p.g.a. innføring av nytt datasystem.
Ved behov for ø-hjelp må legevakta kontaktes på tlf.nr. 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113. 
Husk å bestille f.eks resepter i god tid før disse datoene.
Vi håper på forståelse at behandlingstiden vil være lenger i overgangen.


Med Vennlig Hilsen 
Dovre Legesenter 

INFLUENSAVAKSINE  2023

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Er du i risikogruppen kan helsegevinsten være stor om du vaksinerer deg, og du bør ta årlig influensavaksine.

Influensavaksinering for risikogrupper og andre anbefalte målgrupper blir i uke 40-41-42-43 (05/10 - 27/10). Men fortsetter i alle fall til november-23. 

Vi anbefaler alle i risikogruppen som ikke har fått time her hos oss til å bestille vaksinering. Den vil kunne settes på allerede oppsatte timer. Man kan også kontakte legesenteret for å settes opp på egne vaksinetimer. Vi legger opp til "drop in" mellom kl 11-11.30 og 13-15 på hverdager. Dersom det blir for mange som melder seg samtidig, må man være forberedt på at man må komme igjen på et senere tidspunkt.
Vaksinen koster i år kr 300.

Vaksinering kan også gjøres via apotek eller Vaksinekontoret, men da vil prisen for vaksinen være høyere.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

VIDEOKONSULTASJON

På grunn av den pågående koronapandemien ønsker vi at minst mulig pasienter møter på legekontoret, dette gjør vi for å redusere smitterisiko. I den grad det er mulig vil vi forsøke å gjennomføre din konsultasjon via video.

Bestilling gjøres via e-kontakt på helsenorge.no.

NYE FASTLEGER 

01.06.20: Roida Ehsan Sheikh har tatt over for Anne Marthe Boldingh.

 

01.09.20: Aatif Shaddiq har tatt over for Reza Sohrabi. 

26.08.22: Madiha Farrukh har tatt over for Einar Utne

Legens Desk

EKSPEDISJONSGEBYR

Fra 01.01.2019 må det betales kr. 59 (+ evt. fakturagebyr) 
for utskrift av prøvesvar, henvisninger, rekvisisjoner etc. etter pasientens eget ønske.
Dette gjelder uansett om det er papirutskrift eller elektronisk.
Taksten dekkes ikke av frikort. 


Ref. Den Norske legeforening: 
Ekspedisjonsgebyr.
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. 
Taksten dekkes ikke av folketrygden.

kalkulator
bottom of page